Om mig

OM

MIG

Övriga kurser inom sång


 • Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer, 10 p, SMI.
 • Estill Voice Traing-Level 1 och 2 samt Advanced 1.
 • Kurser i CVT (Komplett sångteknik).
 • Kurs i Tonbildning, Marie Bergman.
 • Askultation för Pia Olby, Teateralliansen.
 • Fortbildning på Vocal Art Studio.
 • Klangterapi & dipl i Sound Therapy.


Arbetsplatser

 • Västerbergs folkhögskola
 • Kulturskolan i Stockholm
 • Musikskolan i Österåker
 • Bergslagens folkhögskola
 • Kulturama
 • Folkuniversitetet
 • Risbergska skolan (musikgymnasium)

Jag har jobbat som sångpedagog sedan 2007 då jag gick ut Musikhögskolan i Örebro. Samma år startade jag min egen firma och sedan 2014 jobbar jag heltid i den.
Mitt sätt att undervisa har utvecklats och förändrats genom åren och det är framförallt mina fina elever som varit mina bästa lärare.
Jag jobbar med sångteknik utifrån flera skolor (Estill, CVT, Tonbildning m fl) och använder mig av de verktyg som  jag tycker fungerar bäst.
Mitt fokus är att sångteknik ska vara enkelt att ta till sig och jag utgår ifrån kroppen och dess inneboende kunskap.
Sedan 2019 är jag diplomerad coach och jag använder mig av ett coachande förhållningssätt i min undervisning.

Utbildningar


2002-2007: Ensemblemusiker, sång samt komplettering till sångpedagog, Musikhögskolan i Örebro.


2000-2001: Stockholms Musikkonservatorium (SMK) yrkesmusiker, sång.


1999-2000: Kulturama heltid, sång.


2018-2019: Diplomerad holistisk coach, Lillsveds folkhögskola.